Styrelsen

Styrelsen:

1. Ingela Lindé, Ordförande,

Tel.nr:  070-694 60 81

Övre Gräftevägen 15


2. Mia Sandström, Vice Ordförande,

Tel.nr: 070-688 84 69

Brattåkern 15
                                                                             

3. Gabriella Fredriksson, Kassör,

Tel.nr: 070-556 32 06

Källvägen 5

 

4. Johan Eklöf, Sekreterare

Tel.nr:070-200 75 44

Byvägen 31
 

5. Matthias Gustavsson

Tel.nr:070-299 01 87

Trollmaxvägen 3

 

6. Therese Zetterman

Tel.nr:070-329 24 10

Tomsetvägen 65

 

7. Linda Allberg

Tel.nr: 070-861 35 88  

Storgårdsvägen 16
 

8. Anna Holmberg

Tel.nr: 070-225 14 02  

Prästänge 3

 

9. André Gabrielsson

Tel.nr: 070-570 70 59

Brattåkern 15

 

10. Hasse Appelqvist

Tel.nr: 070- 248 37 75

Övre Gräftev. 3

 

11. Sofi Hagström

Tel nr. 073- 039 64 91

Nedra Gräftev. 10

 

12.Vakant

 

13. Cornelia Mikaelsson– sammankallande ungdomsgruppen

Tel.nr: 072- 561 09 95

Fjällgatan 18a, Frösön