Om oss

Aspås är en mycket vacker by, belägen ca 25 kilometer väster om Östersund. Byn har en strålande utsikt över den jämtländska fjällvärlden och människorna här har en boendemiljö som är i högsta grad avundsvärd. Av de ungefär 230 hushållen är dom flesta moderna villabostäder som byggts upp bland den äldre lantbruksbebyggelsen.

I byn finns bl a kyrka, skola, dagis, fritids, idrottsanläggningar och en väl nyttjad bygdegård kallad ”Aspåsgården”. Föreningslivet är livligt med bl a idrottsförening, hembygdsförening, ryttarförening m m. I en av alla dessa föreningar är varje hushåll automatiskt medlem om man betalar den gemensamma avgiften för vårt väglyse, nämligen i Aspås Byalag. Byalaget har som uppgift att sköta väglyset i byn och förvalta Aspåsgården.

Dessutom ska Byalaget på olika sätt tillvarata bybornas gemensamma intressen och sträva efter en fortsatt utveckling av byn. Föreningens ekonomi bygger på medlemsavgifter, kommunala bidrag och en lönsam drift av Aspåsgården.

Om du har ytterligare frågor får du gärna skicka dem till vår kontaktsida .