Kom och tyck till om framtidens Aspås 14/3

01.03.2018 21:38

 

Under 2018 och 2019 ska Krokoms kommun bestämma hur tätorten Krokom med omnejd ska växa på lång sikt. I det arbetet vill de att du är med och bidrar med dina tankar och idéer. Krokoms kommuns målsättning är att det ska bo 16 000 personer i kommunen år 2030. För att klara det målet behöver de säkerställa att de har en långsiktig planering av mark, vatten och den byggda miljön. Därför inleder de nu ett arbete med en fördjupad översiktsplan av det som kallas Älvområdet Krokom, det vill säga området från Ösabacken i söder till Krokom och Aspås i norr.

 

Den 14 mars klockan 19.00 finns kommunen på Aspåsgården för diskussion. 

 

För mer information Älvområdet Krokom.pdf (1,5 MB)

—————

Tillbaka