Protokoll

Protokoll förda vid Aspås byalags styrelsemöten.

Protokoll från styrelsemöten 2017


Protokoll 170514.docx

Protokoll 170409.docx

Protokoll 170312.docx

Protokoll årsmötet 170226.docx